projekty-cng-stanic

Projekty CNG stanic

 

Co je CNG:

Zkratka CNG (compressed natural gas )  je zkratka používaná pro označení tzv. „Zemního plynu“ i když toto označení má do budoucna nést nejenom zemní plyn ale i tzv. CNG Bioplyn vzniklý purifikací jiných plynovým směsí.

Ekologická výhoda a budoucnost CNG vyplývá z jeho složení, především poměru atomů uhlíku a vodíku v molekule. Zemní plyn je tvořen z cca 98 % metanem CH4 s příznivým poměrem uhlíku a vodíku. Pohonné jednotky na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem a to nejen dnes sledovaných škodlivin – oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, uhličitého, pevných částic, ale také karcinogenních látek vznikajících spalováním klasických paliv. Rovněž vliv na skleníkový efekt je u vozidel na zemní plyn menší v porovnání s benzínem či naftou. Oproti benzínu zemní plyn nabízí potenciál až 25 % snížení emisí CO2 což samo o sobě předurčuje budoucnost těchto paliv.

 

Kromě teorie prokázaly praktické zkušenosti použití zemního plynu, jako paliva pro pohon, následující výhody:

 • Snížení dalších dnes sledovaných složek NOx a COx
 • Snížení emisí oxidu uhličitého (skleníkového plynu) až o 15 %
 • Výrazné snížení nemetanových, aromatických a polyaromatických uhlovodíků (PAU), aldehydů
 • Spaliny z motorů na zemní plyn neobsahují oxid siřičitý (SO2)
 • Snížení hlukové zátěže při provozu motorů na zemní plyn až o 50%
 • Do zemního plynu není nutno přidávat  aditiva nebo jiné karcinogenní přísady
 • Nemožnost kontaminace prostředí při manipulaci s palivem
 • Významné snížení emisí pevných částic
 • Eliminace kouřivosti téměř na nulu

 

Výhody CNG:

 1. Ekologický provoz:
  Emise CO2 se pohybují na úrovni 120 až 140 g/km. Jedná se o téměř absolutní hodnotu, která není zkreslena dalšími nároky na produkci CO2 v rámci např. výroby elektrické energie u elektropohonů.
 2. Značná úspora provozních nákladů:
  CNG je vůbec nejlevnější pohonnou hmotou současnosti. Průměrná spotřeba CNG 8 m3 na 100 km je aktuálně vyčíslitelná nákladyma 1km ve výši cca 1,30 Kč/km. V případě přeplňovaných motorů  jsou při nižší spotřebě dokonce náklady cca1 Kč/km. Kromě zde uvedené výhody existuje celá řada motivačních úlev pro provozovatele.
 3. Další výhody:
  CNG automobily mají srovnatelnou pořizovací cenu jako vozy s klasickými motory. CNG automobily nejsou tzv. přestavované jako známé vozy na LPG. Jedná se o zcela jinou koncepci umožňující i do budoucna provoz vozidel bez omezení. Se vzrůstajícími cenami klasických paliv a ve spojení s problematikou těžby ropy je zřejmé, že rozvoj CNG čerpacích stanic je nejen perspektivní ale zcela jistý k čemuž směřuje i samotná připravovaná legislativa EU a  jednotlivých operačních programů.

 

Naše společnost se podílí na vývoji a optimalizaci CNG stanic pro prostředí a požadavky České republiky včetně spolupráce na podpoře rozvoje sítě čerpacích stanic.